top of page

עוברות ובודקות

Logo_OvrotShavot_ShakukBlue.png
riseup1.jpg
מה זה riseup?
 

קצת על האפליקציה, מה עושה, למי מתאימה.

 

riseup2.JPG
חוות דעת
מה עו"שיות חושבות על האפליקציה....
ANAT1.jpg
4-stars.png
4-stars.png
3-stars.png
5-stars.png
4-stars.png
חווית שימוש
(כמה קל ופשוט לי? השפה ברורה לי?)
 
שירות ותמיכה
(קיבלתי עזרה נגישה ונעימה כשהייתי צריכה)
פשטות תהליך ההרשמה
(מובן, זורם ונטול תסכולים)
X פקטור
(הקסם הזה שעושה לי נעים, גורם לי להרגיש טוב וכיף לחזור?)
"זה עושה לי הרבה סדר ומביא לי שקט"

באופן כללי... 

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה הכי אהבתי?

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה לא כל כך אהבתי?

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה ההמלצות שלי לאחרות ששוקלות את האפליקציה?

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה הערך שקיבלתי? עם מה יצאתי? ומה הבעיות שפתרתי? 

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

למי האפליקציה מתאימה לדעתי?  

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

קצת עלי...
(פרטים אישיים, קצת עלי וכסף, מה חשוב לי, מה הביא אותי להתנסות באפליקציה, מה היו התקוות והחששות שלי מהשימוש באפליקציה הזו)
image - Copy.png
4-stars.png
קצת עלי...
(פרטים אישיים, קצת עלי וכסף, מה חשוב לי, מה הביא אותי להתנסות באפליקציה, מה היו התקוות והחששות שלי מהשימוש באפליקציה הזו)
4-stars.png
4-stars.png
3-stars.png
5-stars.png
חווית שימוש
(כמה קל ופשוט לי? השפה ברורה לי?)
 
שירות ותמיכה
(קיבלתי עזרה נגישה ונעימה כשהייתי צריכה)
פשטות תהליך ההרשמה
(מובן, זורם ונטול תסכולים)
X פקטור
(הקסם הזה שעושה לי נעים, גורם לי להרגיש טוב וכיף לחזור?)
"נוצר דיאלוג כלכלי מאוד טוב עם בן הזוג"

באופן כללי... 

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה הכי אהבתי?

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה לא כל כך אהבתי?

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה ההמלצות שלי לאחרות ששוקלות את האפליקציה?

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

מה הערך שקיבלתי? עם מה יצאתי? ומה הבעיות שפתרתי? 

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

למי האפליקציה מתאימה לדעתי?  

טקסט... טקסט... טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...טקסט... טקסט...

bottom of page