חיפוש

כל מה שמס לקראת סוף 2020

מאת: סיגל מולקנדוב

אז כמעט בלי להרגיש הגענו לסיומה של השנה ההזויה הזו. אבל נשארו שבועיים נוספים שבהם יש עוד כמה דברים, שכל אחת -  בין אם עצמאית, שכירה, משקיעה בשוק ההון או בעלת דירה - יכולה לעשות כדי לקבל או לחסוך כסף. והשנה, יותר מתמיד, זה הזמן לחפש מתחת לכל אבן -  כל הטבה או קיזוז שאנחנו יכולות לקבל...

עצמאיות

1. הפקדה לקרן השתלמות כעצמאית – אם עוד לא שמעת על יתרונותיה של קרן השתלמות זה הזמן, קרן השתלמות לעצמאית מהווה הן הוצאה והן השקעה הפטורה ממס רווח הון.

הפקדה של עד 4.5 אחוז מהרווח שלך כעצמאית עד לתקרה של 11,925 ₪, כנמוך, תקנה לך הוצאה מוכרת הן לצרכי מס הכנסה והן לצרכי ביטוח לאומי.

מעבר לכך הפקדה שנתית של עד 18,600 ₪ תיתן לך השקעה הפטורה ממס רווחי הון, מתנה שלא תמצאי בשום אפיק השקעה אחר.

2. חוק פנסיית חובה לעצמאים - על פי החוק יש להפקיד 4.45 אחוז מהרווח שלך כעצמאית עד למחצית מהשכר הממוצע שבשנת 2020 עומד על 10,550 ₪ לחודש. אם הרווחת יותר מחצי מהשכר הממוצע, על החלק שמעל ועד השכר הממוצע יש להפקיד 12.55 אחוז.

3. מיקסום הטבות למס הכנסה ולביטוח לאומי בהפקדה לפנסיה - הפרדה לפנסיה תקנה לך הטבה משני סוגים כתלות בגובה ההפקדה. הטבה מסוג ניכוי כלומר הוצאה מוכרת, זה גם החלק שיקטין את תשלום הביטוח הלאומי והטבה מסוג זיכוי שמשמעותה הקטנת המס המשולם. כדי למכסם את ההטבות האלה מס הכנסה מאפשר לעצמאית להפקיד עד 16.5 מהכנסותיה (רווח לא מחזור) עד לתקרת הכנסה של 211,600 ₪.

4. ביטוח לאומי – תשלומי הביטוח הלאומי של עצמאית (רק ביטוח לאומי לא מס בריאות) מוכרים כהוצאה למס או לפחות חלקם (52 אחוז מהם), בדצמבר כשיש בידייך כבר כמעט את כל הנתונים של ההכנסות וההוצאות אפשר לעשות הערכת מס, אם מתברר כי יש חבות במס ובנוסף יש להשלים גם דמי ביטוח לאומי כדאי לעשות את השלמת הביטוח הלאומי כבר השנה כדי שיהוו הוצאה מוכרת במס ויקטינו את חבות המס השנתית. גם ולא לשכוח להכליל בהכנסה החייבת בביטוח לאומי גם את מענק הוצאות קבועות ומענק השתתפות בהוצאות כל אחת בהתאם למה שרלוונטי לה.

מ5. ס הכנסה- בדצמבר יש כבר הערכה די ברורה של הרווח השנתי מתוכו אפשר לגזור את החיוב במס הכנסה לאותה שנה. אם לא שילמת מקדמות במהלך השנה או אם המקדמות ששילמת לא מכסות את המס המחויב על הרווח, זה הזמן להשלים את החוב, תשלום מס הכנסה עד 31/1 של השנה שלאחר מכן לא יחויב בהפרשי הצמדה וריבית. כמו כן מקדמות שהוקטנו או בוטלו במהלך השנה ובדיעבד התברר יש להשלים מס יחויבו בקנס שלא ניתן לביטול ולכן כדאי להשלים את ההפרש כבר בסוף שנה. בחישוב הערכת הרווח השנתיות לא לשכוח להכליל את מענקי הקורונה.הצהרת עוסק פטור- עוסק פטור חייב לדווח על הכנסותיו השנתיות למע"מ עד ליום 31 לינואר של השנה העוקבת, מע"מ שולח בדרך כלל טופס יעודי לבית העוסק שאותו יש למלא ולהחזיר בדואר למעמ , אופציה נוספת לדיווח היא באתר האינטרנט של רשות המיסים או דרך המייצג . קבלות שהוצאתן בגין מענקי הקורונה יש לנטרל מחישוב ההכנסות של השנה הן אינן נכללות בתקרת ההכנסות למע"מ.

שכירות ועצמאיות

1. מענק הכנסה או מס הכנסה שלילי – מענק הכנסה לשנת 2019 ניתן להגיש עד ה25/12/20 , מי שכבר הגישה בעבר יכולה להגיש דרך הקישור המצורף, https://www.misim.gov.il/gmMhsBakasha/firstPage.aspx

מי שלא הגישה מענק בעבר, תאלץ לגשת לדואר ולהרשם שם באמצעות תעודת זהות ואישור על ניהול חשבון בנק. באתר של רשות המיסים אפשר למצוא סימולטור לבחינת הזכאות.


2. קרן השתלמות - אם את גם שכירה וגם עצמאית ובשני הכובעים את מפקידה לקרן השתלמות, את נהנית משני העולמות, בכל מה שקשור לההפקדה הפטורה ממס רווחי הון, כלומר תוכלי להפקיד 18,600 ₪ כעצמאית בנוסף להפקדה כשכירה. לגבי ההוצאה המוכרת היא תלויה בסך ההכנסה עבורה הופקדה לך קרן השתלמות כשכירה.

3. פנסייה - עצמאית שהיא גם שכירה, אם כשכירה מופקד עבורה (חלק עובד+מעביד+פיצויים) סכום הגבוה מהסכום בו היא מחוייבת כעצמאית אין לה חובת הפקדה כעצמאית.