top of page
חיפוש

מה חשוב לדעת על ביטוח חיים?

מאת: אורלי יונאי, סוכנות לביטוח

ביטוח חיים למעשה הוא מעין "חוזה" עם חברת ביטוח המספק הגנה, סעד ופתרון בעת אירוע ביטוחי. מדובר על ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק), דהיינו סיטואציה בה האדם מת מכל סיבה שהיא.

תחת הקטגוריה של ביטוח חיים יש כמה מוצרי ביטוח לרבות: ביטוח חיים למשכנתא, בעל רכיב ריסק המיועד למקרה מוות, בו הבנק מחייב את כל מי שלוקח הלוואת משכנתא, כך שאם חלילה הלווים ילכו לעולמם, הבנק יקבל את החזרי המשכנתא. כלומר במקרה של ביטוח חיים למשכנתא המוטב הוא הבנק.

ביטוח חיים למקרה מוות עקב תאונה - קבלת פיצוי כספי רק במקרה שמקרה המוות נגרם מאירוע תאונתי.

ביטוח חיים פועל כמו שאר הביטוחים: בעל הפוליסה משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית, סכום כסף הנקבע באמצעות מגוון פרמטרים: גיל המבוטח מין המבוטח מעשן או לא.

באם יתממש הסיכון בגינו נוצר הביטוח, יקבלו המוטבים או היורשים החוקיים של המבוטח כספים בשל הסיכון שהתממש.

בעת ההצטרפות לביטוח יכול המבוטח לציין את שמות המוטבים "שייהנו" מהכסף בעת מותו חו"ח . אם לא יציין מוטבים באופן מפורש , היורשים החוקיים יקבלו את הכסף.

בעת ההצטרפות לביטוח החיים יכול המבוטח לבחור באחד משני מסלולים. מסלול הוני או מסלול קצבתי.

• מסלול הוני – תשלום אחד חד פעמי של הסכום שנרכש המגיע למוטבים לאחר שהתרחש האירוע הביטוחי,

• מסלול קצבתי – המבטיח למוטבים, סכום קבוע של קצבה (גמלה) שנרכש מראש מדי חודש בחודשו לתקופת זמן מוגדרת.

קיים מסלול ביטוח חיים נוסף והוא כיסוי ביטוחי במסגרת הביטוח הפנסיוני, הוא קיים בקרנות הפנסיה והוא תקף עד גיל פרישה מעבודה. הכיסוי נקרא פנסיית שארים.

במסלול זה, הכיסוי הביטוחי מבטיח במקרה מות המבוטח, תשלום קצבה חודשית לבעל או האשה ולילדים עד גיל 21.

היינו- במקרה שהחוסך הולך לעולמו לפני גיל פרישה מעבודה, יקבלו שאיריו של החוסך קצבה חודשית.

מסלול ביטוח חיים נוסף הוא כיסוי ביטוחי במידה והחוסך היה מבוטח בביטוח מנהלים.

מי שהוגדרו כמוטבים בפוליסת ביטוח המנהלים יקבלו בדר"כ תשלום חד פעמי גדול, בהתאם למה שסוכם בחוזה הביטוח.

אחת לכמה שנים מומלץ לקיים פגישה עם סוכנת הביטוח בנוגע לגובה הפיצוי ולמוטבים, במיוחד אם חלו שינויים במצב המשפחתי כגון :נישואין גירושין הולדת ילד וכו'.

חשוב להבין כי את סכומי הביטוח יש להתאים למחזור החיים של המבוטח, סכום ביטוח למקרה מוות לא בטוח שצריך בגיל צעיר, אבל כן חובה לרכוש כיסוי ביטוחי עם הקמת התא המשפחתי.

בנוסף צריך לזכור כי חברת הביטוח לא מחויבת לקבל כל מבוטח, כולם עוברים הליך שנקרא חיתום שבו חברת הביטוח מחליטה האם ובאילו תנאים היא מוכנה לקבל לביטוח.

לכן מיד עם הקמת התא המשפחתי, מומלץ לרכוש ביטוח חיים כשאנו צעירים ובריאים ולבצע התאמות בסכומי הביטוח והצרכים לאורך כל מחזור החיים.

מאחר שמדובר על נושא רגיש בעל ניואנסים והרבה אמוציות שעשויות לעלות, מומלץ מאוד להתייעץ כדי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכים שלכם ובכלל זה לצורך כיסוי ביטוחי שיבטיח את עתיד יקיריכם במקרה הביטוחי הרלוונטי. אורלי יונאי, סוכנות לביטוח41 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page